Skip to main content

Isoleringsevne

Høy isoleringsevne

Envinsu har en høy isoleringsevne. Det betyr å du får mer ut av din investering.
Kombinasjonen av isoleringsmaterialet Envinsus høye isoleringsevne og det faktum at Envinsu er et isoleringsgranulat, sikrer den best mulige isolering fordi papirisoleringen legger seg som en varm dyne uten noen form for kuldebroer og varmetap, noe som typisk sees ved samlinger og tilskjæringer av matter.

På fagspråket bruker man en betegnelse for hvor godt et isoleringsmateriale leder varmen, eller sagt på en annen måte- hvor mye varme som passerer gennom materialet. Dette kalles en lambdaverdi.

Lambdaveriden for Envinsu og Envinsu til hulmur er hhv. 39 og 40 , hvilket svarer til en høy isoleringsevne.